„Prvým krokom na ceste ku šťastiu je učenie sa.“

14. DALAJLÁMA, 1935

Teambuilding

Ponúkame Vám kombináciu netradičných aktivít spojených do jedného vzrušujúceho príbehu.
Popri nezabudnuteľných zážitkoch posilníte tímovú spoluprácu a zažijete množstvo zábavy.

Staňte sa na chvíľku súčasťou:

 • Záchrannej akcie na Alcatraze
 • Zbojníckej družiny
 • Pionierskeho tábora V. I. Lenina
 • Posádky Čiernej perly
 • Hladanie pokladu na Striebornom jazere

Prínosy našich programov:

 • Posilnenie tímového ducha, dôvery, otvorenosti, spolupráce a komunikácie v tíme
 • Uvoľnenie tlakov a napätia z každodenného pracovného vyťaženia
 • Lepšie spoznanie seba a iných v rôznych nečakaných situáciách
 • Vytipovanie neformálnych a prirodzených lídrov
 • Prenesenie nových zručností do praxe
 • Načerpanie novej energie a motivácie pre ďalšie obdobie

Zameranie našich programov:

 • Budovanie efektívneho tímu
 • Zefektívňovanie komunikácie v tíme
 • Motivácia a vedenie tímu
 • Sebapoznanie
 • Development Center formou outdoor programu

Realizácia

Spôsob akým naše program realizujeme:

 • Po vybraných aktivitách (AKCIA) nasleduje spätná väzba od účastníkov teambuildingu a outdoorových inštruktorov (ROZBOR). Mnohonásobne sa tak zvýši učiaci moment jednotlivých, na prvý pohľad zábavných aktivít, ktoré so sebou prinášajú lepšie poznanie seba a svojho tímu (REAKCIA).

H2O v našich programoch:

 • Aj v našich outdoorových programoch sa uplatňuje H2O prístup. Účastníkom ponúkame aktivity plné vysokého nasadenia, v ktorých je akcia na prvom mieste (ACT). Následná spätná väzba od samotných účastníkov a našich oudoroových inštruktorov mnohonásobne zvyšuje učiaci moment (THINK), na prvý pohľad zábavných aktivít, ktoré so sebou prinášajú lepšie poznanie seba a svojho tímu (FEEL)

Kontaktujte nás

(+421)917 857 108

timan@timan.sk