360-stupňová spätná väzba

  • Pátrate po nástroji na zlepšenie riadiacej práce manažmentu?
  • Vidíte rezervy vo vzťahoch medzi manažérmi a ich zamestnancami?
  • Potrebujete zvýšiť efektivitu pracovných tímov?
  • Záleží Vám na kvalite vzťahov s klientmi a externými spolupracovníkmi?
  • Chcete Vašich zamestnancov cielene rozvíjať a vzdelávať v súlade s hodnotami a kompetenčným modelom Vašej organizácie?
  • Radi by ste si porovnali manažérske zručnosti Vašich zamestnancov – ako plánujú, stanovujú ciele, rozhodujú sa, pristupujú k vedeniu ľudí, riešia problémy alebo zvládajú stres?

Vyskúšajte jednu z najmodernejších metód na rozvoj manažérskych zručností – 360 stupňovú spätnú väzbu. Uplatňuje sa pri nej využitie spätnej väzby pre následný rozvoj manažérov od rôznych kategórií spolupracovníkov (nadriadený, podriadení, kolegovia na rovnakej úrovni, externí spolupracovníci, zákazníci a pod.). Spätnú väzbu poskytujú hodnotitelia elektronicky cez našu web platformu. Formuláre sú potom automaticky vyhodnotené cez počítač. Týmto všetkým zabezpečujeme úplnú anonymitu hodnotiteľov. Každý z hodnotených obdrží výstup s individuálnou aj skupinovou štatistikou a slovným popisom kompetencií. Tento nástroj odporúčame ideálne spojiť s individuálnym koučingovým stretnutím.