Assessment/Development Center

  • Chcete obsadiť pozície vo Vašej organizácii alebo tíme najvhodnejšími kandidátmi?
  • Potrebujete objektívne posúdiť, kto zo zamestnancov je zrelý na manažérsku pozíciu?
  • Radi by ste zistili, kto a v akej miere sa stotožňuje s hodnotami Vašej organizácie a kompetenčným profilom?
  • Zaujíma Vás, aké sú silné stránky Vašich zamestnancov a kde sa potrebujú posunúť?
  • Chcete systematicky budovať kariérne dráhy Vašich zamestnancov?
  • A čo tak efektívny talent manažment?
  • Chcete financie na vzdelávanie a rozvoj investovať cielene s ohľadom na individualitu zamestnancov?

Assessment Center (AC) je vysoko účinnou metódou pre výber najvhodnejších zamestnancov do organizácie resp. tímu. Development Center (DC) patrí k najobjektívnejšiemu spôsobu poznávania profesionálneho a kariérneho potenciálu zamestnanca. Naša metodika AC/DC poskytuje komplexný obraz o účastníkoch z viacerých strán. Je kombináciou pozorovania účastníkov počas vlastných skupinových a individuálnych modelových situácií, ako aj  vybraných psychodiagnostických metód. Skúseným pozorovateľom tak poskytnú obraz o osobnostných, manažérskych a interpersonálnych kvalitách, ako aj nevyužívanom potenciáli zamestnanca. Metodiku sme úspešne overili na viac ako 1700 účastníkoch a neustále ju inovujeme a modifikujeme na konkrétne podmienky klienta.

Tím skúsených hodnotiteľov
Tím hodnotiteľov