AUTONOM TALENT CHALLENGE

Milí priaznivci AUTONOM TALENT ®,

aby ste mali lepšiu predstavu o tom, ako funguje AUTONOM TALENT® v praxi, rozhodli sme sa ísť s „kožou na trh“ a predstaviť vám projekt cez našich kolegov z TIMAN-u. Vytvorili sme 9 – člennú skupinu v zložení 5 žien a 4 muži. Každý z nás absolvoval 24-hodinové meranie, má za sebou profesionálny feeddback s koučom a naplánované intervencie. Máme na to každý z nás pol roka – od marca do septembra 2017, aby sme na sebe zapracovali po výkonnostnej aj osobnostnej stránke.

Pointou je zlepšiť svoje výsledky v sumárnom semaforovom hodnotení o jednu farbu, alebo si svoje aktuálne dobré výsledky udržať. Či sme boli dôslední, uvidíme po opakovanom meraní po ukončení výzvy.

TIMAN tím