TIMAN AT® challenge

ĽUDIA V PROJEKTE


Čo pre Teba osobne znamená Autonom Talent®?
AT® je pre mňa exaktný “nastroj”, ktorý reálne dokáže osloviť každého bez ohľadu na to, aké výsledky v ňom dosiahne. Vie presvedčiť človeka o potrebe zmeny vo vlastnom živote a cez talenty mu pomáha pochopiť vlastné prežívanie, správanie či uvažovanie.
Čo od projektu TIMAN Autonom Challenge 2017 očakávaš?
Mne výsledky AT® ukázali, že to ako samú seba vnímam, či už ide o moje “fyzično alebo psychično”, je skutočnosť a tak by som sa mala viac “počúvať” a rešpektovať svoje pocity. Čiže vyžívať svoju intuíciu v správnej kombinácií s ráciom.
Aké máš obavy?
Obava asi len z toho, či si dokážem udržať zelený profil, keďže mi pribudli v profesnom živote ďalšie povinnosti a zároveň výzvy. 🙂

Čo pre Teba osobne znamená Autonom Talent®?
Šanca na zlepšenie svojho života. Príležitosť to isté dosiahnuť u svojich klientov.
Čo od projektu TIMAN Autonom Challenge 2017 očakávaš?
Očakávam, že to potiahne mňa osobne. Spoločné úsilie celého tímu ma naštartuje urobiť a zachovať zmeny, ktoré vo svojom živote chcem zrealizovať. Rovnako verím, že cez náš príklad ukážeme účinnosť tejto metódy a presvedčíme našich váhajúcich klientov.
Aké máš obavy?
Obavy nemám. Nemôžeme nič stratiť, prinajhoršom zostaneme tam, kde sme. Skôr môžem iba získať.

Čo pre Teba osobne znamená Autonom Talent®?
Napriek tomu, že Autonom Talent predávam, je pre mňa stále prekvapujúcim, čo sa týka výstupov aj možností jeho využitia vo firmách aj u individuálnych klientov. Osobne som sa našla v talentových výsledkoch a keď sa pozriem do minulosti a na súčasnosť, chápem svoje pocity, postoje a konanie jasnejšie. A čas mi dáva zapravdu.
Čo od projektu TIMAN Autonom Challenge 2017 očakávaš?
Pre mňa osobne bude zmierniť svoj perfekcionizmus. V istom štádiu života sa s ním dá vydržať, ale keď sa človeku nakopia ďalšie povinnosti – práca, rodina, domácnosť začne byť značne obťažujúci. A to aj pre moje okolie, od ktorého vyžadujem tiež istú mieru 100%nosti. 🙂 Už som niečo v tejto oblasti podnikla a snažím sa držať konceptu “dosť dobrej matky”.
Aké máš obavy?
Obavu mám asi z toho, že si svoje výborné zelené výsledky neudržím. Prvé meranie som absolvovala relatívne skoro po ukončení materskej dovolenky a potom som naplno “vhupla” do pracovného kolotoča a starostlivosti o domácnosť, tak som veľmi zvedavá, k čomu sa dopracujem po polroku.

Čo pre Teba osobne znamená Autonom Talent®?
Autonom Talent® je pre mňa produkt, ktorý nemá zatiaľ takú odozvu, akú by si zaslúžil a verím, že cez náš TIMAN projekt si nájde cestu aj k ostatným ľuďom.
Čo od projektu TIMAN Autonom Challenge 2017 očakávaš?
Stručne…očakávam zlepšenie výsledkov.
Aké máš obavy?
Mám jedinú obavu a to, že moje aktuálne nadšenie a motivácia niečo zmeniť opadne :)…

Čo pre Teba osobne znamená Autonom Talent®?
AT vnímam ako komplexný prístup, ktorý človeku nastaví zrkadlo a ukáže, ako a či vôbec reaguje na signály svojho tela. To je podľa môjho názoru múdrejšie ako naše racionálne uvažovanie. AT Veľmi výstižne zachytáva fakt, že život sa nedá umelo deliť na prácu a osobný život. V konečnom dôsledku sa tieto dve oblasti prekrývajú a navzájom výrazne ovplyvňujú. Po profesnej stránke je pre mňa AT metodikou, s výstupmi ktorej ako psychológ a terapeut dokážem s klientom nastaviť pomerne konkrétne intervencie na udržanie či zlepšenie jeho životnej pohody a pracovnej výkonnosti.
Čo od projektu TIMAN Autonom Challenge 2017 očakávaš?
Autonom Challenge 2017 je o tom, ísť s kožou na trh. Výzva spočíva v otvorenosti každej Timaňáčky a Timaňáka, v nastavení externej kontroly na nás samotných. Vytvárame si tak záväzok, že sa intervenciami budeme prirodzene riadiť a zavádzať ich do našich životov. Ďalší, podstatný rozmer vidím v tom, že naši potenciálni a existujúci klienti získajú predstavu a informácie o AT z prvej ruky.
Aké máš obavy?
Nemám výrazné obavy. Doteraz sa mi osvedčilo, že ak idem dlhodobo sama proti sebe, tak mi to moje telo v niektorej z oblastí života dá náležite najavo. Spolieham sa na neho a verím mu. I keď netvrdím, že vracať sa zo slepých uličiek je jednoduché a príjemné :). No dá sa to.

Čo pre Teba osobne znamená Autonom Talent®?
Práca na sebe je základom, každý z nás by mal prispieť k tomu, aby si cítil OK a vedel, kde má svoje silné stránky a zároveň priestory na rozvoj. AT je metodika, ktorá je hĺbková, podnetná, poskytuje zaujímavé vychytávky na premýšľanie. Je vynikajúcim nástrojom aj pre ľudí, ktorý už majú za sebou rôzne psychologické merania a testovania, pretože AT je založená na objektívnych fyziologických parametroch, preto dáva o človeku komplexný obraz.
Čo od projektu TIMAN Autonom Challenge 2017 očakávaš?
Minimálne udržanie dobrých výsledkov z predchádzajúceho merania (jún/2016). Očakávam sám od seba proaktivitu, vytrvalosť. 🙂
Aké máš obavy?
Keďže som metodiku AT absolvoval v obdobi, v ktorom som si cerpal za tri mesiace asi 20 dni dovolenky a to vsetko s vedomím, že následne idem na polročnú “materskú” dovolenku, trochu sa obávam, či si udržím zelený semafór aj pri plnom pracovnom vyťažení. Aj keď obavy je silné slovo, skôr by som povedal, že by som bol milo prekvapený, keby zelený semafor ostal. 🙂

Čo pre Teba osobne znamená Autonom Talent®?
Spôsob ako pomerne rýchlo a jednoducho zlepšiť svoj život.
Čo od projektu TIMAN Autonom Challenge 2017 očakávaš?
Očakávam, že nájdem svoje skryté rezervy a zistím ako využiť svoj energetický potenciál naplno.
Aké máš obavy?
Obávam sa, že pohodlnosť zvíťazí a v septembri budem mať viac výhovoriek ako výsledkov.

Čo pre Teba osobne znamená Autonom Talent®?
Na základe skúsenosti, ktorú s ním mám, pre mňa znamená veľmi zaujímavý zdroj informácií o sebe samom. Prostredníctvom AT som si isté veci o sebe potvrdil resp. mi otvoril oči v oblasti, ktorej som nevenoval dostatočnú pozornosť.
Čo od projektu TIMAN Autonom Challenge 2017 očakávaš?
Očakávam, že sa mi pomocou opatrení podarí narábať s energiou tak, aby mi z nej zostalo dosť aj pre mojich najbližších.
Aké máš obavy?
Bez obáv:-). Jediná obava z AT je, že som pretočil holter (pozn. merací prístroj) a moja hodnota 2 v empatii je vlastne 7 resp. 12 🙂 (pozn. stupnica pozná len 5 úrovní)