Category Archives: Aktuality

TRAIN THE TRAINERS – BASIC CAMP

KDE? Príroda a jej pokoj
KEDY? 16-17. marec 2018

Ak cítiš v sebe túžbu odovzdávať svoje skúsenosti a zručnosti ostatným, si tu správne. V krásnom prostredí prírody organizujeme tréning pre začínajúcich lektorov.

Cieľom stretnutia je zvládnuť základné lektorské zručnosti, nájsť si svoju tému, ktorá mi najviac sedí a prípadne nájsť človeka, s ktorým chcem lektorovať. Na stretnutí budeme pracovať na sebapoznávaní – ja ako lektor, ukážeme si metodické princípy učenia, oboznámime sa so širokou paletou oblastí lektorovania, v ktorých môžeš realizovať svoje schopnosti, získame prehľad o novinkách v oblasti vzdelávania a rovnako tak bližšie informácie o službách, produktoch a ľuďoch spoločnosti TIMAN s.r.o. Učenie bude zážitkové, v lone prírody, medzi skvelými ľuďmi, profesionálmi.

Pridaná hodnota – nové zážitky, noví ľudia, vedomosti, skúsenosti a relax.

AUTONOM TALENT CHALLENGE

Milí priaznivci AUTONOM TALENT ®,

aby ste mali lepšiu predstavu o tom, ako funguje AUTONOM TALENT® v praxi, rozhodli sme sa ísť s „kožou na trh“ a predstaviť vám projekt cez našich kolegov z TIMAN-u. Vytvorili sme 9 – člennú skupinu v zložení 5 žien a 4 muži. Každý z nás absolvoval 24-hodinové meranie, má za sebou profesionálny feeddback s koučom a naplánované intervencie. Máme na to každý z nás pol roka – od marca do septembra 2017, aby sme na sebe zapracovali po výkonnostnej aj osobnostnej stránke.

Pointou je zlepšiť svoje výsledky v sumárnom semaforovom hodnotení o jednu farbu, alebo si svoje aktuálne dobré výsledky udržať. Či sme boli dôslední, uvidíme po opakovanom meraní po ukončení výzvy.

TIMAN tím

TIMAN 20: Tí istí, a predsa iní

Vzdelávacia a poradenská spoločnosť TIMAN vstupuje do novej éry rozvoja zamestnancov s mottom: “Od klasického vzdelávania k AUTONOM TALENT®”. Prinášame rozhovor s jej výkonnou riaditeľkou, Janou Olexovou.

Ako vyzerali začiatky spoločnosti TIMAN?

TIMAN vznikol v roku 1996 a je skratkou TIme MANagementu – prvého tréningu, ktorý sme na Slovensku realizovali na základe know – how z USA a Veľkej Británie. TIMAN sa v začiatkoch spájal s programami pre top manažérov. Medzi tie najúspešnejšie patrí náš vlastný program Mini MBA, také MBA v kocke. Zorganizovali sme 3 ročníky inšpiratívnych ciest pre slovenských podnikateľov do USA. Na vlastnej koži zažili ako sa prvotné myšlienky menia na biznis. Dnes sa tomu hovorí „startup“. Iným typom programov bol treking v Himalájach, keď u vrcholových manažérov časom vznikla potreba vyjsť z komfortnej zóny a úplne vypnúť.

Ako ste sa počas 20 rokov dokázali udržať medzi top vzdelávacími a poradenskými firmami na Slovensku?

Hovorí sa, že akých silných máte klientov, taká silná je aj Vaša firma. K našim klientom patria popredné slovenské a zahraničné spoločnosti, niektoré s nami spolupracujú už od  začiatku. Najviac oceňujú ochotu počúvať, nevnucovať hneď „hotové produkty“. Sme veľmi flexibilní. Naše riešenia sú vždy previazané na prax a firemnú kultúru klienta. Pôsobíme medzinárodne, realizovali sme projekty aj mimo EÚv Keni, Kazachstane a Srbsku. My sledujeme trendy a inšpirujeme. Sme v partnerstvách so vzdelávacími inštitúciami z Írska, Švédska, Španielska a Rakúska Uvedomili sme si dôležitosť investície do kvalitného interného tímu lektorov, psychológov a koučov, a tým si uchránili vlastné know-how. Dnes máme 12 zamestnancov v Bratislave, Banskej Bystrici a v Košiciach a väčšina z nich je u nás viac ako 10 rokov. Osvedčila sa nám spolupráca s vysokými školami, organizáciami AIESECa NEXTERIA, perspektívnym študentomponúkame tréningy a stáže. Samozrejme, posúvame sa aj technologicky. Viaceré produkty máme na on-line platforme.

S akými službami si vás klienti spájajú dnes?

Naše vzdelávanie je zamerané na manažérske a HR zručnosti. Cieľovou skupinou sú pre nás personalisti, manažéri a obchodníci. Sme top firma v oblasti Assessment a Development centier na Slovensku, kde máme vlastnú kalibrovanú metodiku. V poradenstve nás  najčastejšie oslovujú na projekty prieskumov firemnej mikroklímy a 360 – stupňovej spätnej väzby. Máme vynikajúce outdoorové programy so silným učiacim momentom. Aktuálne pracujeme na tom, aby sa naše meno spájalo s programom AUTONOM TALENT®, ktorý na Slovensku realizujeme výhradne my.

Čo presne predstavuje spomínaný program AUTONOM TALENT®?

AUTONOM TALENT® je založený na jedinečnej a vedecky overenej technológii biologickej diagnostiky. 24 – hodinové meranie variability srdcovej frekvencie (HRV) prístrojom vo veľkosti smartphone nám ukáže, ako ste sa k sebe správali za posledných  8 mesiacov po fyzickej aj psychickej stránke. Vieme presne určiť kedy je zamestnanec v práci angažovaný, čo ho motivuje, aké stresory na neho vplývajú, aké má celkové zdroje energie, aká je jeho schopnosť relaxovať. Pridanou hodnotou je zistenie vrodených talentov v 3 základných oblastiach (akčnosť, analytickosť, emocionalita) a ich podkompetenciách. Výstupom je komplexná správa, ktorú konzultuje s profesionálnym koučom a naplánuje si okamžité a praktické opatrenia. Tie môžu siahať od manažérskeho a osobnostného rozvoja, cez break manažment, relaxačné techniky až po športové a výživové poradenstvo. Napríklad manažéri často podceňujú spánok, najmä jeho kvalitu, neuvedomujúc si, že je to náš najväčší zdroj regenerácie.

Aké sú teda výzvy pre TIMAN do ďalších rokov?

 „Sme tí istí, ale predsa iní“ – chceme robiť rovnaké veci inak. Súčasným trendom v rozvoji zamestnancov je využitie osobného potenciálu  každého človeka. Ak zamestnanec presne vie, aký  dokáže podať výkon a aké má zdroje energie, v čom sú jeho silné stránky a kde naopak potrebuje rozvoj, uľahčí  mu to výrazne pracovný aj osobný život.  Náš  nervový systém sa od predhistorických čias nezmenil avšak množstvo podnetov v práci aj v súkromí neúmerne narástlo, narušila sa rovnováha medzi aktívnym a odpočinkovým režimom a nastúpil stres. Zjednodušene, je to ako matematická rovnica s viacerými premennými. Ak sčítate vaše zručnosti, osobnostné predpoklady, odbornosť a vynásobíte nulovou energiou a zlým zdravotným stavom, váš celkový výkon a angažovanosť rapídne klesá. Túto rovnicu dnes už vieme vyriešiť pomocou programu AUTONOM TALENT® A od tohto bodu sa môže začať cielený a na mieru šitý rozvoj, akceptujúci individualitu každého človeka a šetriaci náklady zamestnávateľa.

TIMAN v číslach:

  • Počet absolventov kurzov 54 220
  • Počet absolventov Assessment/ Development Center 1990
  • Počet spokojných firemných klientov 195
  • Počet absolventov AUTONOM TALENT® 4920

Jana Olexová vyštudovala odbory manažment a pracovná psychológia na Univerzite Komenského v Bratislave. Ako konzultant a lektor v oblasti manažérskeho a osobnostného rozvoja pôsobí už viac ako 16 rokov. Stojí za vývojom úspešných projektov TIMAN ako  AC/DC, 360° spätná väzba, prieskumy spokojnosti a angažovanosti zamestnancov. Venuje sa mladým talentom z univerzít a budúcim manažérom.  V súčasnosti je spolumajiteľkou a výkonnou riaditeľkou spoločnosti TIMAN.

Článok o nás nájdete v aktuálnej prílohe týždenníka TREND Extra Míľniky v podnikaní 2016, z 15.12.2016. http://www.etrend.sk/trend-archiv/rok-2016/cislo-50.html