História

2016

Celý rok sa niesol v duchu 20 rokov TIMAN “ Sme tí istí a predsa iní – od klasického vzdelávania k AUTONOM TALENT®. Po tom, ako sme sa v roku 2015 úspešne stali licencovaným partnerom AUTONOM TALENT® pre Slovensko, sme úspešne zrealizovali už viac ako 50 meraní stresovej a energetickej bilancie a talent-profilov u našich klientov.

2015

Mení sa majetková štruktúra spoločnosti. TIMAN prechádza do rúk zamestnancov. Pokračujeme vo vysokej profesionalite našich služieb, partnerskom a zároveň priateľskom prístupe ku klientom. Zároveň posilňujeme know-how TIMAN – cieľom je ponúknuť klientom viac vlastných realizácií, výskumov a publikácií. Rozširujeme sieť našich zahraničných partnerov. Jednou z našich hodnôt sa stáva aj životné prostredie, preto meníme tréningové materiály za ekologické, z recyklovateľného materiálu.

2012

Zapájame sa do medzinárodného projektu, kde spolu s ďalšími vzdelávacími organizáciami z Rakúska, Bulharska, Španielska, Írska vyvíjame inovatívny vzdelávací program zameraný na rozvoj kreativity a využívanie moderných kreatívnych techník pod názvom I-CREATE. Tento výnimočný program vám poskytne konkrétne nástroje, ako kreatívne riešiť zdanlivo neriešiteľné každodenné situácie.

2010

V tomto roku sa naplno venuje vývoju nášho vlastného unikátneho know-how. Náš nový produkt pod názvom biznisPULZ je zameraný na zvyšovanie výkonnosti zamestnancov vo firmách. Pomôže manažérom identifikovať potenciál na zvýšenie výkonnosti svojich ľudí, ktoré môžu byť na strane zamestnanca ale aj na strane zamestnávateľa a následne ponúka možnosti na zvyšovanie výkonnosti aj formou zmiešaného vzdelávania a on-line nástrojov.

2009

Spoločnosť sa rozvíja prijímaním ďalších zamestnancov, ale aj “face-liftom” svojho loga. Nový symbol loga pôsobí ako oko – nový pohľad, nový náhľad, nové poznanie.
Pre veľký úspech nášho predchádzajúceho projektu sa vraciame do Kene s projektom na zvýšenie výkonnosti družstiev pomocou vzdelávania ich manažérov a zamestnancov.

2008

TIMAN dosahuje najvyššie tržby v histórii, získava nové domáce i zahraničné projekty a výrazne posilňuje svoje produktové portfólio. V tejto súvislosti tiež narastá tím svojich konzultantov v bratislavskej i banskobystrickej pobočke.
V rámci zahraničných projektov začíname spoluprácu na projekte zameranom na zvyšovanie kvality vzdelávania manažérov riadiacich európske projekty, zjednotenie ich kompetencií a vzdelávacích štandardov v rámci EÚ. Našimi partnermi sú vzdelávacie organizácie z Belgicka, Rakúska, Litvy, Fínska a Bulharska.

2007

Zakladáme neziskovú organizáciu Novelties n.o. pre šírenie nášho know-how v rozvojových krajinách. V oblasti vzdelávania prichádzame s ešte väčším elánom splniť všetky Vaše vzdelávacie potreby.
Zapojili sme sa do ďalšieho medzinárodného projektu, kde sme spolu so vzdelávacími spoločnosťami z Írska, Rakúska, Českej republiky, Švédska a Poľska pripravili a aplikovali komplexný model merania a hodnotenia kvality vzdelávacích produktov, zamestnancov a manažmentu vzdelávacích inštitúcií.

2006

Pripravujeme pre Vás množstvo noviniek z oblasti vzdelávania a poradenstva, medzi ktoré patrí individuálny koučing a ponuka assessment a development centier.
V rámci zahraničných projektov sme naštartovali projekt v Kazachstane, kde vzdelávame malých a stredných podnikateľov.

2005

Otvárame kanceláriu v Košiciach a týmto pokrývame územie celého Slovenska. Náš tím sa rozrastá a prijímame medzi seba nových kolegov.
Začíname implementovať projekt v Keni, zameraný na zvyšovanie efektívnosti družstiev formou vzdelávania ich manažérov a zamestnancov a tak prispievame k zníženiu chudoby ich členov – farmárov.
Zároveň realizujeme medzinárodný projekt zameraný na vývoj inovatívneho vzdelávacieho programu pod názvom Európsky projektový manažment. Program sme vyvíjali v spolupráci s trénermi a expertmi zo Španielska, Rakúska, Belgicka, Cypru a Maďarska.

2003

Na základe požiadaviek zo strany klientov rozširujeme svoje služby o oblasť vyhľadávania a výberu zamestnancov.

2002

V tomto roku otvárame divíziu Európskych projektov v snahe sprostredkovať vzdelávanie a rozvoj aj v nekomerčnej sfére.

2000

Dochádza u nás k významnému rastu firmy. Získavame dlhodobé zákazky u veľkých klientov a náš tím sa rozrastá na 40 interných a externých trénerov a konzultantov. Začíname rozširovať sieť zahraničných partnerov, ktorej zámerom je vymieňať si skúsenosti a vzájomne tvoriť unikátne a kvalitné know-how.

1999

Rozširujeme svoje portfólio služieb o zahraničné programy pre manažérov v USA, na Filipínach, v Írsku a v Himalájach.

1998

V roku 1998 otvárame kanceláriu v centre Bratislavy a rozširujeme svoje pôsobenie na západnom Slovensku.

1996

V roku 1996 sa transformujeme na spoločnosť s ručením obmedzeným. Vďaka kvalitne zrealizovaným vzdelávacím programom a projektom si začíname budovať meno spoľahlivého partnera v oblasti poradenstva a vzdelávania.

1992

Názov TIMAN je skratka TIme MANagementu, názvu prvého tréningu, s ktorým sme v roku 1992 začínali. Spoločnosť, v tom čase ešte ako fyzická osoba so sídlom v Banskej Bystrici, združovala slovenských a zahraničných lektorov a expertov na oblasť manažmentu. Jej zámerom bolo priniesť to najlepšie zo svetového manažmentu do lokálnych podmienok a poskytovať manažérske tréningy a poradenské projekty najvyššej kvality.