Individuálny koučing

  • Absolvovali ste už množstvo vzdelávacích a rozvojových programov a stále to nie je ono?
  • Ste vysokovyťažený manažér alebo špecialista a nemáte čas na skupinové vzdelávacie aktivity?
  • Potrebujete poradiť ako „všetko naučené“ preniesť do praxe?
  • Vidíte rezervy vo Vašich vzťahoch s podriadenými, nadriadenými, spolupracovníkmi a chcete ich efektívne riešiť?
  • Chcete zlepšiť rýchlo a účinne Vašu manažérsku prácu?
  • Chcete na sebe cielene pracovať?
  • Máte problém v tíme a potrebujete ho objektívne posúdiť a riešiť?
  • Zaujíma Vás, aké sú ďalšie možnosti rozvoja a rastu Vašich zamestnancov?

Ponúkame Vám vysokoúčinný rozvojový nástroj individuálny koučing. Profesionálne vedený koučing Vám pomôže rýchlejšie a cielenejšie dosiahnuť Váš osobnostný rozvoj. Lepšie si uvedomíte vlastné správanie a jeho následky vo vzťahu k okoliu a výsledkom práce. Za podpory kouča začnete na sebe pracovať, dosiahnete zmenu a zavediete ju do každodenného života. Kouč sa venuje výlučne Vám a prispôsobí tomu celý priebeh koučingu (obsah, metódy, časový harmonogram). Kouč sa oboznámi s Vašou pracovnou pozíciou a zodpovednosťami. Spozná Vaše predstavy o osobnostnom rozvoji, špecifických problémoch a pod. Spoločne si zadefinujete ciele, pripravíte program a dohodnete na postupe. Nasledujú pravidelné koučingové stretnutia, prieskumy v teréne, praktické úlohy a akčné plány, ktoré sa pravidelne opakujú, až kým neuvidíte očakávaný výsledok!