Medzinárodné projekty

iFiscus

ifiscusV spolupráci s partnermi zo šiestich krajín realizujeme projekt iFamily Budget Management, v skratke iFiscus. Projekt je financovaný s podporou Európskej komisie a realizovaný v rámci programu Grundtvig Partnerstvá pod číslom 2013-1-BG1-GRU06-00113.
Hlavným cieľom projektu je podpora pri riadení rodinného rozpočtu a zvýšenie finančnej gramotnosti dospelých ľudí. Čoraz častejšie sme svedkami nerozvážneho nakladania s financiami a ich neuváženého investovania. V rámci projektu ponúkame konkrétne tipy, odporúčania a nástroje, ktoré pomôžu ľuďom efektívne nakladať s financiami, ktoré majú skutočne k dispozícii.
V rámci projektu vytvárame špeciálny nástroj, ktorý pomôže ľuďom efektívne plánovať a riadiť rodinné financie. Nástroj v slovenskom jazyku si budete môcť stiahnuť od augusta 2015 v časti „Downloadsweb stránky projektu.

DSC_0571spolocna 2