Náš tím

O vašu spokojnosť sa stará náš dynamický a odborný tím:

Jana Olexova

Jana Olexová miluje nové výzvy a príležitosti

 • riaditeľka a spolumajiteľka spoločnosti TIMAN
 • skúsená certifikovaná lektorka pre oblasť riadenia ľudských zdrojov a manažérskych zručností
 • vyvinula a realizuje naše úspešné poradenské projekty AC/DC, 360° spätná väzba,
 • prieskumy spokojnosti a angažovanosti zamestnancov a pod.
 • zabezpečuje spoluprácu s najväčšími klientmi v Bratislavskom kraji
 • delí sa o skúsenosti a know – how prostredníctvom konferencií v oblasti riadenia ľudských zdrojov
 • venuje sa mladým talentom z univerzít a budúcim manažérom
 • vyštudovala odbor manažment a odbor pracovná psychológia, obe na Univerzite Komenského v Bratislave

Kancelária: Bratislava, tel: +421 903 256 725, e-mail: olexova@timan.sk


Martina Šarišská pracuje lokálne, pôsobí globálne

 • je spolumajiteľkou spoločnosti TIMAN a venuje sa príprave a realizácii nadnárodných projektov a partnerstiev
 • prináša zahraničné know – how a úspešne ho aplikuje na naše podmienky, napr.
 • partnerstvo so zahraničnými lektormi a s univerzitami v USA
 • naše know – how odovzdáva ďalej cez projekty vzdelávania v Keni a Kazachstane
 • je tvorcom a skúseným hodnotiteľom nášho úspešného AC/DC
 • podieľa sa na realizácii poradenských projektov a vzdelávacích aktivít ako konzultant a odborný garant
 • vyštudovala odbor pracovná psychológia na Univerzite Komenského v Bratislave, titul
 • MBA získala na City University of Seattle v Bratislave

Kancelária: Bratislava, tel: +421 905 288 450, e-mail: sarisska@timan.sk


Peter Lacko

Peter Lacko kombinuje adrenalín, zábavu a vzdelávací efekt

 • riadi stredoslovenskú pobočku TIMAN
 • má viacročné skúsenosti z výrobného sektora, kde pracoval na manažérskych a obchodných pozíciách
 • vyvíja a realizuje naše outdoorové programy
 • k jeho pracovnej náplni patrí starostlivosť o klientov v stredoslovenskom regióne
 • svoje skúsenosti s riadením firmy a obchodom zúročuje ako lektor tréningov
 • obchodných a vyjednávacích zručností
 • je skúseným hodnotiteľom v projektoch AC/DC
 • vyštudoval odbor podnikový manažment na Technickej univerzite vo Zvolene, so špeciálnym zameraním na kontroling a kvalitu

Kancelária: Banská Bystrica, tel: +421 915 833 711, e-mail: lacko@timan.sk


Maria Uhrinova

Mária Uhrinová má rada ľudí a ich osobnosti

 • riadi východoslovenskú pobočku TIMAN
 • je odborným garantom našich úspešných projektov AC/DC
 • skúsená lektorka a konzultantka pre oblasť manažérskych zručností
 • je certifikovaným koučom v programe AUTONOM TALENT®
 • je certifikovaným lektorom v oblasti komunikácie a riešenia konfliktov
 • prostredníctvom Transakčnej analýzy organizovanej Švajčiarskym vzdelávacím inštitútom
 • zameriava sa na riadenie výkonu, motivácie a hodnotenie zamestnancov vo firmách
 • radí klientom ako efektívne prepojiť psychiku, výkon a zdravie zamestnancov
 • vyštudovala Filozofickú fakultu UPJŠ v Košiciach v odbore psychológia

Kancelária: Košice, tel: +421 905 970 989, e-mail: uhrinova@timan.sk


Monika Šály má rada kreatívne riešenia

 • mladá, dynamická a inšpiratívna lektorka
 • pomáha klientom systémom premyslených aktivít a hĺbkovej spätnej väzby odhaliť
 • vzorce svojho správania a nájsť nové efektívnejšie spôsoby riešenia
 • špecializuje sa na tréningy Time management a zvyšovanie efektívnosti
 • Prezentačné zručnosti
 • Tímová práca a komunikácia a Kreatívne myslenie
 • pôsobí v tíme hodnotiteľov AC/DC
 • podieľa sa na viacerých európskych rozvojových projektoch

Kancelária: Bratislava, Tel: +421 904 354 787, e-mail: michalkova@timan.sk


Peter Neuhybel2

Peter Neuhybel je expert na európske projekty a medzinárodné tímy

 • pod jeho vedením sme plnohodnotným partnerom viacerých európskych rozvojových projektov
 • skúsený lektor soft skills aj pre medzinárodné tímy v anglickom jazyku
 • jeho špecialitou je kurz zameraný na rozhodovanie
 • pôsobí ako hodnotiteľ v projektoch AC/DC
 • ako konzultant spolupracuje s klientmi v západoslovenskom regióne pri príprave a realizácii vzdelávacích programov a poradenských projektov
 • vo vzdelávaní dospelých pôsobí od ukončenia Pedagogickej fakulty na Univerzite Komenského v Bratislave v roku 2001

Kancelária: Bratislava, Tel: +421 903 860 717, e-mail: neuhybel@timan.sk

Jozef Kvetensky

Jozef Květenský pomáha klientom znovuobjaviť rovnováhu medzi prácou a súkromím a „pokoj v duši“

 • mladý, charizmatický psychológ a lektor mäkkých zručností od roku 2006
 • je odborným garantom, skúseným hodnotiteľom a koučom v projektoch AC/DC a psychodiagnostiky zamestnancov
 • špecializuje sa na stres a time management, rozvoj emočnej inteligencie a prevenciu burn – out syndrómu zamestnancov
 • je certifikovaným koučom v programe AUTONOM TALENT®
 • je skúseným koučom pre oblasť manažérskych zručností a komplexného rozvoja osobnosti
 • vyštudoval odbor psychológia na Univerzite Komenského v Bratislave, so špeciálnym zameraním na klinickú a poradenskú psychológiu.

Kancelária: Banská Bystrica, tel: +421 911 498 789, e-mail: kvetensky@timan.sk


Lucia Lacková rada poradí

 • pracuje ako office manager TIMAN
 • spolupracuje pri príprave a realizácii verejného a vnútropodnikového vzdelávania pre našich klientov v stredoslovenskom regióne
 • je inštruktorkou našich outdoorovych programov
 • pôsobí v tíme hodnotiteľov AC/DC

Kancelária: Banská Bystrica, tel: +421 917 857 108, e-mail: lackova@timan.sk


Zuzana Laputková vytvára ľuďom podmienky na to, aby mohli aktívne tvoriť svoj vlastný život

 • lektorka mäkkých zručností so zameraním najmä na komunikáciu, zvládanie konfliktov, prezentačné zručnosti
 • certifikovaná psychoterapeutka – absolventka 5-ročného výcviku v Integratívnej psychoterapii
 • je certifikovaným koučom v programe AUTONOM TALENT®
 • facilituje workshopy so silným citom pre skupinu
 • má skúsenosti s krízovým dištančným poradenstvom, výučbou na VŠ, športovým trénerstvom
 • ako psychologička pôsobí v procese AC/DC
 • má rada, ak sa ľudia neberú príliš vážne – a tak v zhode s týmto postojom vnáša do tréningov a workshopov spontaneitu a hravosť, ktoré funkčne spája s ich hlavnými cieľmi
 • účastníci jej tréningov oceňujú možnosť slobodne vyjadriť svoje názory, skúšať si nové podoby reakcií a správania, ako aj následnú spätnú väzbu

Kancelária: Košice, Tel: +421 907 792 643, e-mail: laputkova@timan.sk


Monika Kotekova

Monika Koteková vnáša do vzdelávania temperament

 • spolupracuje s najväčšími klientmi vo východoslovenskom regióne
 • zameriava sa na dlhodobú a komplexnú podporu v oblasti rozvoja ľudských zdrojov v IT a telekomunikačných spoločnostiach
 • vyvinula a realizuje vzdelávacie projekty pre nastupujúcich zamestnancov
 • svoje skúsenosti zbierala už na predchádzajúcej pozícií v personálno-poradenskej spoločnosti
 • študovala na BERG TU v Košiciach

Kancelária: Košice, Tel: +421 – 55 – 729 75 90, e-mail: kotekova@timan.sk