Nie ste úplne spokojní s Vašou pozíciou alebo výsledkami v práci? Rok 2017 môže byť čas na zmenu.

Zdroj: http://www.pixabay.com/

Nespokojnosť s prácou, nemusí hneď znamenať, že začneme hľadať na pracovných portáloch rovnakú pozíciu s dvojnásobným platom. Spokojnosť s prácou to je už dnes aj čas na rodinu, priateľov, záujmy a celkovo na život.

Existujú pozície, kde sú zamestnanci spokojní s platom a dosahujú work-life balance? Touto otázkou sa vo svojom prieskume v krajinách ako Nemecko, Rakúsko a Švajčiarsko zaoberal pracovný portál kununu.com. Zistilo sa, že…

…zamestnanci sú spokojní s platom v odvetviach: …zamestnanci pociťujú rovnováhu medzi prácou a osobným životom v odvetviach:
1.     Poradenstvo/Consulting 1.     Internet/Multimedia
2.     Internet/Multimédiá 2.     Poradenstvo/Consulting
3.     IT sektor 3.     IT sektor
4.     Marketing/Reklama/PR 4.     Marketing/Reklama/PR
5.     Personalistika 5.     Verejná správa
6.     Energetika 6.     Výskum, vývoj, veda

Zdroj: http://news.kununu.com/gehalt-in-diesen-branchen-sind-die-mitarbeiter-zufrieden/

A tu vidíme prienik na prvých troch priečkach. Veľa peňazí nemusí vždy znamenať málo voľného času – konkrétne v oblastiach Poradenstvo/Consulting, Internet a multimédiá a Informačné technológie. Je to aj preto, že tieto branže sú priekopníkmi v moderných modeloch pracovného času, poskytovaní práce z domu, plateného voľna na regeneráciu – sabbatical a pod.

Ak ste sa tam našli, mali by ste byť spokojní. Ak váhate, ponúkame vám možnosť, ako na tom začať pracovať. Nemusí sa jednať hneď o zmenu pracovnej pozície. Prostredníctvom 24-hodinového merania s AUTONOM TALENT® vieme objektívne zanalyzovať Vašu pracovnú činnosť – čo Vás teší a napĺňa, kedy prežívate v práci tzv. flow (plné využitie vašich talentov), kedy pracujete a regenerujete. Naopak, čo vás najviac stresuje, frustruje a pri akých aktivitách musíte vynaložiť množstvo energie.

Zmapujeme Vaše vrodené talenty a pozrieme sa na to, “čo Vám ide od ruky”, a kde naopak smerovať svoj profesionálny rozvoj. Informácie, ktoré vám poskytneme, budú pre vás silným záväzkom do roku 2017 a šancou zvýšiť spokojnosť so svojou prácou a osobným životom v dlhodobom horizonte.

Zdroj: http://news.kununu.com/gehalt-in-diesen-branchen-sind-die-mitarbeiter-zufrieden/

www.autonomtalent.com