Pre manažérov

Chcete sa na vlastnej koži oboznámiť s tým, čo všetko v sebe zahŕňa pojem Leadership? Mali ste vo svojom živote možnosť stretnúť človeka, ktorý sa stal čo i len v niečom Vašim pozitívnym príkladom a ovplyvnil Vás? Ste na riadiacej pozícii a záleží Vám na tom, aby ste sa rozhodovali vedome a svoj spôsob jednania s ľuďmi volili strategicky?

Urobte ďalší krok k tomu, stať sa rešpektovaným lídrom!

 • štýly vedenia ľudí a ich špecifiká – teoretické zázemie s neustálou aplikáciou do praxe
 • ukážky a role-plays reálnych situácií, riadené diskusie
 • možnosť obohatiť a konfrontovať svoju skúsenosť so skúsenosťami ďalších ľudí na rovnakej pozícii

Ste v čele tímu a chcete, aby o Vás ľudia hovorili ako o dobrom lídrovi? Máte príležitosť vybrať si ľudí do svojho pracovného tímu a chcete sa vyvarovať personálnych problémov v budúcnosti? Je Vašou prioritou, aby ste mali v tíme atmosféru a ľudí, ktorí zabezpečia maximálnu výkonnosť a úspešnosť v dlhodobom horizonte?

Zažite dynamický spôsob vedenia tréningu a využite možnosť uvedomiť si kľúčové faktory v budovaní a vedení tímu.

 • riadené diskusie, metódy na identifikáciu typológie zamestnancov
 • možnosti aktívne pracovať na zvyšovaní svojho líderského sebavedomia
 • spätná väzba, práca v menších aj väčších skupinách

Ste manažérom alebo manažérkou a dostávate sa do interakcií so zamestnancami, ktoré považujete za náročné? Vyžadujú si Vaše diskusie so zamestnancami precíznu prípravu a znalosť zvládania špecifických personálnych tém? Uvedomujete si, že komunikácia manažérov so zamestnancami výrazne ovplyvňuje ich motiváciu, výkon a subjektívnu spokojnosť s prácou? Záleží Vám na tom, aby Vaša komunikácia reprezentovala hodnoty organizácie v praxi?

DSC_0166Ponúkame Vám zážitok vo všetkých rolách, ktorých sa manažérske rozhovory priamo dotýkajú, a príležitosť stať o čosi viac vnímavejším a zdatnejším lídrom v kontakte so svojimi zamestnancami.

 • vysoko aplikačne zameraný tréning s vedením manažérskych rozhovorov s rôznymi typmi zamestnancov
 • obsiahnutie všetkých frekventovaných tém odohrávajúce sa v bežnom živote manažéra
 • interaktívna práca, práca so spätnou väzbou a príležitosti k sebareflexii

Neviete sa rýchlo a efektívne rozhodnúť alebo naopak, sú Vaše rozhodnutia unáhlené a pochybujete o správnosti? Pohrávate sa s myšlienkou, či je pri rozhodovaní lepšie používať intuíciu alebo sa striktne držať faktov, analýz a predpovedí? Príďte na tréning Rozhodovanie a my Vás naučíme, ako na to!

 • pomocou modelových situácií si ukážeme efektívne formy rozhodovania
 • dostanete tipy a triky šité Vám na mieru
 • hĺbková spätná väzba od lektora a kolegov Vám ponúkne nadhľad na Vami zvolený štýl rozhodovania

Máte Vy sám/sama alebo Vaši kolegovia pocit demotivácie? Zaoberáte sa motiváciou seba alebo hľadáte spôsoby, ako motivovať Váš tím k lepšiemu výkonu? Príďte na náš tréning motivácie a ukážeme Vám, že zdrojov motivácie je obrovské množstvo a tiež, ako prísť na to, ktoré sú pre Vás či Vašich kolegov tie významné. DSC_0165

 • súbor rolových hier na zisťovanie zdrojov motivácie
 • kreatívne techniky podporujúce nový pohľad na motiváciu
 • riadená diskusia a prípadová štúdia Vám ukážu, ako motivovať seba a iných