Prieskum spokojnosti zamestnancov

  • Chcete vedieť či sú Vaši zamestnanci naozaj spokojní, resp. s čím konkrétne sú nespokojní?
  • Radi by ste motivačný program zamerali cielene a nevyhadzovali financie na „zbytočné“ benefity?
  • Zaujíma Vás ako vnímajú zamestnanci hodnoty organizácie a či sa s nimi vedia v praxi stotožniť?
  • Chcete osloviť práve tú skupinu zamestnancov, ktorej názory potrebujete?
  • Viete sa ako zamestnávateľ porovnať v rámci Vášho sektora, resp. regiónu?
  • Potrebujete zamestnancom dať vedieť, že Vám záleží na ich názore?
  • Máte záujem o cielený rozvoj Vašich manažérov?
  • Záleží Vám na tom, aby sa výstupy prieskumu spokojnosti preniesli do konkrétnych zlepšení?

Prieskumom spokojnosti zamestnancov získate prehľad o miere a jednotlivých faktoroch spokojnosti a motivácie zamestnancov. Dokážete Vašich ľudí cielene motivovať k vyšším a kvalitnejším výkonom. Získate nástroj na ďalší manažérsky rozvoj. Benefitom je zvýšenie pocitu spolupatričnosti k organizácii. Spolu nielen identifikujeme problémové oblasti, ale aj navrhneme konkrétne kroky k zlepšeniu. Dotazníky majú štandardnú metodiku, pričom ich doplníme o oblasti informácií, ktoré chcete získať. Prieskum realizujeme on-line na našej web platforme alebo klasickým „papierovým“ spôsobom.

DSC_0087