Referencie

S TIMAN-om robím už dlhšie. Vynikajúci lektori, perfektný tím, flexibilný a ústretový prístup. Pre náš tím sme zorganizovali Letnú NN Akadémiu – krátke, inšpiratívne stretnutia na rôzne témy. Spoločne sme pripravili viacero tréningov manažérskych zručností. Účastníci boli vždy veľmi spokojní a vysoko hodnotili množstvo praktických tipov.

Lucia Krajčíková
HRBP and Training&Development Manager
NN poisťovňa a dôchodkové spoločnosti

So spoločnosťou TIMAN spolupracujeme už takmer 10 rokov. Vybrali sme si ich ako lektorov na rôzne vzdelávacie aktivity, ako aj na realizáciu AC pri výbere kandidátov na rôzne pracovné pozície. Oceňujeme ich profesionalitu, ľudský prístup, flexibilnosť, promptnosť, ochotu pomôcť a poradiť v akýchkoľvek otázkach.

Školení zamestnanci boli s lektormi spokojní, zaujali ich rôzne modelové situácie, ktoré v rámci tréningových programov riešili a pozitívne hodnotili využiteľnosť získaných poznatkov v praxi.
Dlhodobá spolupráca v oblasti vzdelávania so spoločnosťou TIMAN zásadným spôsobom prispela k zvýšeniu vzdelanostnej úrovne nielen radových ale aj riadiacich pracovníkov našej spoločnosti.

Ing. Zdenka Maličká
Vedúca ekonomického a personálneho úseku
Schüle Slovakia, s.r.o.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

S firmou TIMAN spolupracujem už šesť rokov a vnímam ju, ako jeden z dôležitých pilierov rozvoja zamestnancov nasej spoločnosti. Za kľúčové považujem hlavne to, že jej konzultanti sú schopní na mieru ušiť pre potreby nášho businessu hodnotiace a rozvojové centrá pre manažérov a expertov. Mäkké zručnosti predstavujú v moderných IT spoločnostiach stále vo väčšej miere komparatívnu výhodu v presadení sa pri vyhrávaní zákaziek alebo samotnom poskytovaní služieb. A v tomto nám TIMAN výrazne pomáha.

Mgr. Marcel Sekela, MBA
Head of SL Service Management, Solutions & Projects
T-Systems Slovakia s.r.o.

Marcel Sekela

Spoločnosť TIMAN je naším partnerom od roku 2010. Počas týchto rokov sme mali možnosť spolupracovať na viacerých úrovniach, najmä v rámci vzdelávania našich zamestnancov, koučingu vedúcich pracovníkov na rôznych úrovniach manažmentu, aj v rámci rozvoja formou vnútropodnikového vzdelávania. Spoločnosť TIMAN pre nás taktiež vytvára analýzy vhodných kandidátov v rámci výberových procesov na vedúce pozície. Kreativita jej zamestnancov sa prejavuje aj pri príprave outdoorových programov pre našich zamestnancov.

Invencia, flexibilita a absolútna profesionalita lektorov vo všetkých činnostiach sú tým, čo si na spoločnosti TIMAN nesmierne ceníme a vďaka čomu sú naše vzájomné projekty vždy veľkým úspechom.

Ing. Peter Štrbian
konateľ spoločnosti
TATRAMAT- ohrievače vody s.r.o.

Peter Strbian