Pracovné právo v personálnom riadení – zákonník práce

Termín a miesto konania kurzu 14.11.2017, Bratislava
Kurz odporúčame: ·        personálnym manažérom

·        špecialistom z oblasti riadenia ľudských zdrojov

·        vedúcim manažérom

·        podnikateľom, majiteľom, riaditeľom

Cieľ kurzu: Cieľom tréningu je, aby účastníci po jeho absolvovaní boli schopní:

·        aplikovať pracovné právo, právne predpisy SR, EÚ a medzinárodné právo do personálnych aktivít

·        viesť HR oddelenia a pôsobiť na vyšších stupňoch personálneho riadenia

·        vystupovať kvalifikovane v pracovnoprávnych vzťahoch

Rámcový obsah kurzu: RÁMCOVÝ OBSAH KURZU

·        Všeobecné ustanovenia ZP

·        Právne úkony – doručovanie písomností

·        Vznik pracovného pomeru – predzmluvné vzťahy – práva a povinnosti

·        Pracovná zmluva

·        Druhy pracovného pomeru

·        Skončenie pracovného pomeru

·        Odstupné a odchodné § 76 ZP

·        Základné povinnosti zamestnancov § 81 ZP a vedúcich zamestnancov § 82 ZP

·        Pracovný čas § 85 ZP

·        Práca nadčas a pracovná pohotovosť

·        Dovolenka § 100 ZP

·        Nové ustanovenie v novele

·        Mzda, mzdový poriadok § 118 ZP

·        Prekážky v práci § 136 ZP

·        Podniková sociálna politika § 151 ZP

·        Náhrada škody § 177 ZP

·        Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru

 

Odporúčaný rozsah Trvanie kurzu: 1 deň

Harmonogram: 10:00 – 18:00

Lektor: JUDr. Ivana Gajdošíková  študovala na Právnickej fakulte Univerzity Komenského  Bratislava. V súčasnosti vedie samostatnú advokátsku kanceláriu zameranú na občianske, obchodné a pracovné právo.

 

Miesto konania kurzu Timan s.r.o. – Sabinovská 6  –  821 07 Bratislava Ružinov

 

Cena kurzu bez DPH 20% 150 €
Kontaktné údaje TIMAN s.r.o.

Sabinovská 6  –  821 07 Bratislava

Zuzana Michnicová

Mobil: 0903049295
E-mail: timan@timan.sk

Web: www.timan.sk