Vzdelávanie a rozvoj zamestnancov

Tému je možné organizovať aj  formou vnútropodnikového kurzu.

Termín a miesto konania kurzu 14. – 15.12.2017, Bratislava
Kurz odporúčame: ·        personálnym manažérom

·        špecialistom z oblasti riadenia ľudských zdrojov

·        manažérom zodpovedným za výber a riadenie ľudí

Cieľ kurzu: Potrebujete vo firme nastaviť systém vzdelávania a rozvoja zamestnancov? Riešite konkrétne problémy vo výkonnosti zamestnancov a neviete, ktorý nástroj je najvhodnejší? Chcete sa dozvedieť viac o aktuálnych trendoch v oblasti rozvoja ľudí? Snažíte sa aktívnejšie vtiahnuť manažérov a zamestnancov do procesu vzdelávania? Aj Vy si potrebujete vychovať talenty v rámci svojej organizácie?
Rámcový obsah kurzu: Vzdelávanie a rozvoj zamestnancov

·        vzdelávacie plány

·        aktuálne trendy vo vzdelávaní

Kvalitná analýza rozvojových potrieb

·        metódy využívané pri analýze rozvojových potrieb

·        spracovanie získaných dát

Meranie efektu vzdelávania

·        Kirkpatrickov model hodnotenia efektu vzdelávacích aktivít

·        výpočet návratnosti investícií do vzdelávania, ROI

·        ako to funguje v praxi – prípadové štúdie

Realizácia vzdelávania

·        výber vhodnej formy vzdelávania

·        rozhodnutie o realizátorovi vzdelávania

Formy rozvoja a vhodnosť ich použitia

·        samoštúdium

·        tréningy, školenia, konferencie

·        outdoor tréningy

·        e-learning a jeho praktické využitie

·        individuálny koučing

Budovanie interného systému učenia sa

·        rozvoj interných školitelov, trénerov, mentorov a koučov

·        princípy učiacej sa organizácie

·        systém adaptácie zamestnancov

Rozvoj manažmentu

·        nové ciele v oblasti rozvoja manažérov

·        individuálny prístup k rozvoju manažérov

 

V závere získate osvedčenie o absolvovaní kurzu.

Odporúčaný rozsah Trvanie kurzu: 2 dni

Harmonogram:

1. deň: 10:00 – 18:00

2. deň: 8:00 – 13:00)

Lektor: Jana Olexová je skúsená certifikovaná lektorka pre oblasť riadenia ľudských zdrojov a manažérskych zručností – vyštudovala odbor manažment a odbor pracovná psychológia na UK, Bratislava – vyvinula a realizuje naše úspešné poradenské projekty AC/DC, 360° spätná väzba, prieskumy spokojnosti a angažovanosti zamestnancov – delí sa o skúsenosti a know – how prostredníctvom konferencií v oblasti riadenia ľudských zdrojov – venuje sa mladým talentom z univerzít a budúcim manažérom.
Miesto konania kurzu Timan s.r.o. – Sabinovská 6  –  821 07 Bratislava Ružinov

 

Cena kurzu bez DPH 20% 199 €
Kontaktné údaje TIMAN s.r.o.

Sabinovská 6  –  821 07 Bratislava

Zuzana Michnicová
Mobil: 0903049295
E-mail: timan@timan.sk

Web: www.timan.sk