Zvyšovanie výkonnosti – biznisPULZ©

  • Hľadáte odpoveď na otázku, prečo niektorí zamestnanci nepodávajú postačujúci výkon?
  • Pýtate sa, ako by ste mohli zvýšiť ich individuálnu výkonnosť?
  • Vyskúšali ste už viacero možností, ako zvýšiť výkonnosť, no mali iba krátkodobý efekt?

Náš jedinečný nástroj na zvyšovanie výkonnosti, biznisPULZ©, vám pomôže (1) identifikovať prekážky výkonnosti vašich zamestnancov a (2) následne zvýšiť ich celkový výkon.

Je kombináciou on-line testovania, vzdelávania a poradenstva.

Pomocou biznisPULZu© mapujeme na strane zamestnanca jeho Potenciál – Schopnosti – Vedomosti – Zdravie – Ambície a na strane zamestnávateľa Jasnosť role – Prostredie – Odmenu. Navyše využívame hodnotenie výkonnosti zamestnanca zo strany nadriadeného, prípadne kolegov a ostatných interných, či externých partnerov.DSC_0092

Prekážky výkonnosti následne odstraňujeme prostredníctvom:

  • absolvovania vybraných modulov z ponuky interaktívnych modulov podľa potrieb daného zamestnanca,
  • individuálneho koučingu
  • intenzívnej práce so skupinou nadriadených,
  • systémového poradenstva na celofiremnej úrovni.