TIMAN v číslach

Rok vzniku: 1996

Počet absolventov AUTONOM TALENT®: 4980

Počet interných lektorov: 8

Počet externých lektorov: 6

Počet absolventov kurzov: viac ako 16 000

Počet absolventov AC/DC: viac ako 1700

Referencie

“Som rada, že vďaka mnohým úspešným vzdelávacím projektom sú konzultanti a lektori TIMAN-u v našej spoločnosti vnímaní ako strategický poradný partner v takmer všetkých oblastiach manažmentu ľudských zdrojov.”
Kristína Kavická
HR Manager divízie Building Efficiency, Johnson Controls
“Dlhodobá spolupráca v oblasti vzdelávania so spoločnosťou TIMAN zásadným spôsobom prispela k zvýšeniu vzdelanostnej úrovne nielen radových ale aj riadiacich pracovníkov našej spoločnosti. Oceňujeme ich profesionalitu, ľudský prístup, flexibilnosť, promptnosť, ochotu pomôcť a poradiť v akýchkoľvek otázkach.”
Ing. Zdenka Maličká
Vedúca ekonomického a personálneho úseku, Schüle Slovakia, s.r.o.
“Sme veľmi radi, že môžeme skúsenosti z praxe, flexibilitu a profesionalitu lektorov a konzultantov spoločnosti TIMAN zužitkovať pri rozvoji našich manažérov prostredníctvom manažérskej akadémie.”
Janka Mikušková, DiS
Asistentka konateľa spoločnosti GeWiS Slovakia s.r.o.
“Firmu TIMAN vnímam ako jeden z dôležitých pilierov rozvoja zamestnancov nasej spoločnosti. Za kľúčové považujem hlavne to, že jej konzultanti sú schopní na mieru ušiť pre potreby nášho businessu hodnotiace a rozvojové centrá pre manažérov a expertov.”
Mgr. Marcel Sekela, MBA
Head of SL Service Management, Solutions & Projects, T-Systems Slovakia s.r.o.
“Spoločnosť TIMAN je naším partnerom od roku 2010. Počas týchto rokov sme mali možnosť spolupracovať na viacerých úrovniach. Invencia, flexibilita a absolútna profesionalita lektorov vo všetkých činnostiach sú tým, čo si na spoločnosti TIMAN nesmierne ceníme a vďaka čomu sú naše vzájomné projekty vždy veľkým úspechom.”
Ing. Peter Štrbian
konateľ spoločnosti TATRAMAT- ohrievače vody s.r.o.