Tréningy

Sme presvedčení, že „pravidelné cvičenie robí majstra“ a akékoľvek zručnosti, schopnosti a kompetencie zamestnancov sa dajú rozvíjať a zdokonaľovať.

Tréningy realizujeme pre všetkých zamestnancov, manažérov, personalistov, obchodníkov a automotive sektor.

V úvode spolupráce spoločne identifikujeme priestor na zlepšenie, dohodneme najvhodnejšiu formu a obsah tréningu s hlavným cieľom – prepojiť poznatky s praxou.

Naše tréningy sú interaktívne, kladieme dôraz na 100% aktívne zapojenie každého účastníka. Opierame sa o odborné skúsenosti a profesionálne kvality našich trénerov. Využívame tiež najnovšie poznatky z oblasti, moderné technológie (napr. e-learning, on-line konzultácie, aplikácie) a vlastné know-how.

Ak máte záujem o viac informácií ku konkrétnemu tréningu, prípadne máte záujem o tréning, ktorý ste v našom portfóliu nenašli, prosím, kontaktujte nás.

DSC_0902

usb a pera Timan training room BA 1

Ponúkame vám prenájom našich školiacich priestorov na Hlavnej ul. 104 v Košiciach spolu s technikou za 70 € / deň.